ردکردن این

خدمات ویرایش و بازخوانی متون انگلیسی

ویرایش یا ویراستاری عبارت است از پیراستن نوشته از نارسایی‌ها و خطاهای علمی یا زبانی و تنظیم مباحث آن برحسب مبانی منطقی و اصلاح خطاهای واژگانی و دستوری بر اساس معیارهای زبان در تشخیص درست از نادرست، به‌طوری‌ که نوشته پس از ویرایش هیچ‌گونه خطای علمی یا زبانی و هیچ‌گونه بی‌‌نظمی و آشفتگی و نارسایی نداشته باشد.

مجموعه ” Writing House ” سعی دارد تا کارهای ویراستاری شما را در کمترین زمان و به بهترین شکل انجام دهد تا دیگر نگران ویرایش متون انگلیسی خود نباشید.

تماس با ما